Γιατί να επιλέξετε το φροντιστήριο μας:

 • Ειδικευόμαστε στην επιτυχημένη διεξαγωγή των εξετάσεων στα μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης
 • Στόχος μας είναι η επιτυχία των μαθητών!
 • Η ενημέρωση των γονέων γίνεται σε τακτική βάση
 • Διαθέτουμε υλικό σε δωρεάν διάθεση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
 • Τα φροντιστηριακά μας βιβλία διατίθενται δωρεάν
 • Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι χωρίς συνδρομή
 • Θεωρούμε την επιτυχία των μαθητών μας δική μας νίκη!
 • Συνδυάζουμε τις παραδοσιακές μεθόδους με σύγχρονες και πιο εξελιγμένες!

Πολιτική Φροντιστηρίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις είναι να υπάρχει πρόγραμμα -προγραμματισμός και σωστή οργάνωση της διδακτικής ύλης.

Ανάπτυξη

Η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την ώρα των εξετάσεων σε συνδυασμό με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται στο φροντιστήριό μας οδηγεί στην επιτυχία. Η διδασκαλία που ακολουθούμε είναι μια μεθοδική πορεία με συχνές επαναλήψεις που οδηγούν σε ισορροπημένα αποτελέσματα και εξαιρετικούς βαθμούς. Στόχος είναι η ανάπτυξη, αλλά και η ενίσχυση κάθε μαθητικής προσπάθειας μέσα στην ομάδα, καθώς και της αγάπης των παιδιών για το βιβλίο και για τη μάθηση. Πιστεύω πως κάθε μαθητής έχει κάτι ιδιαίτερο να δώσει και μια θέση για να κερδίσει!

Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Αρχαία
 • Έκθεση - Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ιστορία

Στο φροντιστήριό μας θα βρείτε:

 • Τις βάσεις των προηγούμενων πανελλαδικών εξετάσεων
 • Την εφαρμογή υπολογισμού μορίων που χρειάζεστε
 • Τα θέματα των προηγούμενων πανελλαδικών εξετάσεων
 • Λεξικό της Νέας Ελληνικής σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής
 • Βιβλία ηλεκτρονικής μορφής (e-books) σε δωρεάν διάθεση
 • Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Χρήσιμους συνδέσμους για τα ηλεκτρονικά εργαλεία (web tools)
 • Απαραίτητους συνδέσμους για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας αλλά και του εξωτερικού
 • Διάφορα portals σχετικά με την εκπαίδευση

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας